Παναγία η Γκουβερν

  Φράγμα Αποσελεμη

  Περιήγηση στις Ποταμιές
  Μνημείο πεσόντων

  Υπο ανέγερση Μνημείο
  πεσόντων 1920-1974

  Το μνημείο βρίσκετε ακριβώς δίπλα από τον προαύλιο χώρο της εκκλησιάς του Αγίου Δημητρίου προς την Νότια πλευρά. Η δωρεά του χώρου που το φιλοξενεί έγινε από την οικογένεια Τσαγκαράκη.

  Εν μερίμνη Χαμαλάκη Κωστή του Νικολάου και Κόμη Γεράσιμου του Ανδροκλή (πρόεδρος Ποταμιών)


  Συγχρηματοδότηση από δωρεές (ονόματα θα δοθούν μετά το τέλος του έργου εφόσον το επιθυμούν οι ίδιοι.
  με την ολοκλήρωση του έργου θα ανεβούν και άλλες φωτο.
   

 

Efficient stats
site meter statistics

Efficient stats
site meter statistics