Παναγία η Γκουβερν

  Φράγμα Αποσελεμη

  Περιήγηση στις Ποταμιές

  Μνημείο πεσόντων

  Φράγμα Αποσελέμη

 • Έργο με μεγάλη ιστορία είναι και η κατασκευή του Φράγματος Αποσελέμη στο Νομό Ηρακλείου Κρήτης. Οι πρώτες μελέτες για το έργο ξεκίνησαν το ..1972 ενώ η οριστική μελέτη του φράγματος πραγματοποιήθηκε το 2000. Η κατασκευή του φράγματος Αποσελέμη δημοπρατήθηκε στις 14-12-2004, ο πρώτος διαγωνισμός έγινε στις 17-2-2005, η κατακύρωση έγινε 1-4-05 και ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε με θετικό πόρισμα από το Ελεγκτικό Συνέδριο την 1-6-2005.

  Συνολικά τρία έργα αποτελούν το μεγάλο έργο του φράγματος με γενικό τίτλο «ΎΔΡΕΥΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ» που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 185εκ.ευρώ. Τα τρία έργα είναι με σειρά αρχαιότητας τα παρακάτω:
  - Κατασκευή φράγματος Αποσελέμη» με αντικείμενο τη κατασκευή χωμάτινου φράγματος ύψους62 μ., με τα συναφή του έργα, το οικονομικό αντικείμενο του οποίου μέχρι σήμερα έχει διαμορφωθεί στα 38 εκ.ευρώ, και
  - «Εργασίες εκτροπής και μεταφοράς υδάτων και κατασκευή αγωγών και διυλιστηρίων» , το οικονομικό αντικείμενο του οποίου μέχρι σήμερα έχει διαμορφωθεί στα 78 εκ.ευρώ.
  - Έργα ενίσχυσης ταμιευτήρα φράγματος Αποσελέμη από το Οροπέδιο Λασιθίου» προϋπολογισμού 68.8εκ.ευρώ που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και έχει προθεσμία περαίωσης 32 μήνες. Την σύμβαση εκτελεί η εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ με έκπτωση 32,14%.

  Το έργο συνολικά αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2015. Το έργο του Φράγματος Αποσελέμη όταν λειτουργήσει πλήρως θα λύσει οριστικά τα προβλήματα ύδρευσης της Ανατολικής Κρήτης και των δύο μεγαλύτερων αστικών κέντρων Ηρακλείου και του Αγ. Νικολάου, καθώς των τουριστικών περιοχών που βρίσκονται ανάμεσά τους.

  Με τα έργα ενίσχυσης του ταμιευτήρα εξασφαλίζεται η πλήρωση του φράγματος με τα πλεονάζοντα νερά του Οροπεδίου Λασιθίου , μέσω υπόγειας σήραγγας η οποία δεν δημιουργεί περιβαλλοντικά προβλήματα και δεν υποβαθμίζει αισθητικά την ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους περιοχή.»

  [B]Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ[/B]
  Το έργο αποτελείται από:
  - Το φράγμα ύψους 55 μέτρων με ταμιευτήρα ωφέλιμης χωρητικότητας 27.100.000 μ3 νερού
  - Τα έργα ενίσχυσης ταμιευτήρα Αποσελέμη από Οροπέδιο Λασιθίου
  - Την εγκατάσταση επεξεργασίας νερού δυναμικότητας 110.600μ3/ημέρα
  - Τον αγωγό μεταφοράς νερού από το φράγμα στο Ηράκλειο με αγωγό και σήραγγες
  - Τον αγωγό μεταφοράς νερού από το διυλιστήριο στον Αγιο Νικόλαο με αγωγό και σήραγγα. Η μέση ετήσια απολήψιμη ποσότητα για ύδρευση είναι 17.000.000 κυβικά μέτρα νερού.

  [B]ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ[/B]
  Υδροδοτούνται οι πόλεις του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου καθώς και έξι Δήμοι και δεκαεννέα οικισμοί κατά μήκος του άξονα Λινοπεράματα-Ηράκλειο-Χερσόνησος- όρια Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου-Νεάπολη-Αγιος Νικόλαος-Ελούντα. Τα έργα θα αποτελέσουν, ένα ενιαίο σύστημα υδροδότησης το οποίο θα έχει σαν στόχο την αντιμετώπιση του οξύτατου προβλήματος ανεπάρκειας νερού μέχρι το έτος 2035.

  Εκτιμάται ότι κατά το έτος αυτό οι ανάγκες ύδρευσης στις προς υδροδότηση περιοχές θα αντιστοιχούν σε μόνιμο πληθυσμό 264.000 κατοίκων καθώς και σε 125.000 ξενοδοχειακές κλίνες.

  Τονίζεται επίσης ότι τα προς κατασκευή έργα έχουν και αντιπλημμυρικό χαρακτήρα, διότι χρησιμοποιούνται μεταξύ των άλλων και οι πλημμυρικές παροχές του Οροπεδίου Λασιθίου, το οποίο σε περιπτώσεις εντόνων βροχοπτώσεων κατακλύζεται.

  Εξασφαλίζεται νερό πολύ καλής ποιότητας, σε σχέση με το υπάρχον, που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ΕΟΚ για νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση (ύδρευση).

  Με την κατασκευή του φράγματος Αποσελέμη στην περιοχή Ποταμιές πεδιάδος, γίνεται ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, επιφανειακών και υπόγειων, όπως απαιτεί η αειφόρος ανάπτυξη. Γίνεται δηλαδή εκμετάλλευση των βροχοπτώσεων και μειώνεται η χρήση των γεωτρήσεων που αποδίδουν και κακής ποιότητας νερό.

  [I]*Το έργο περιλαμβάνεται στον Κατάλογο με τα Μεγάλα Υπό Κατασκευή Έργα στην Ελλάδα και η κατασκευή των τριών έργων τρέχει με μικρές καθυστερήσεις. Η χρονολογία συνολικής ολοκλήρωσης του είναι το 2015.[/I]

  Πηγή: ypodomes.com  Γεωτεχνικά θέµατα του φράγµατος Αποσελέµη Κρήτης – Τεχνικά στοιχεία του έργου

  Μ.Καββαδάς
  Αναπληρωτής Καθηγητής Τοµέα Γεωτεχνικής Σχολής Πολιτικών Μηχ/κών Ε.Μ.Π., Ειδικός Σύµβουλος Κ/Ξ
  Συµβούλων Αποσελέµη
  Α.Κοτσώνης
  Πολιτικός Μηχανικός, ∆ιευθυντής ∆6 Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε / Γ.Γ.∆.Ε. / Γ.∆.Υ.Ε.
  Λ.Σωµάκος
  Πολιτικός Μηχανικός, Κ/Ξ Συµβούλων Αποσελέµη
  Α.Γκιόλας
  Πολιτικός Μηχανικός PhD, MSc. Κ/Ξ Συµβούλων Αποσελέµη
  Σ.Λαζαρίδου
  Πολιτικός Μηχανικός MSc. Κ/Ξ Συµβούλων Αποσελέµη
  Λέξεις κλειδιά: Κρήτη, Αποσελέµης, φράγµα, φυλλίτες, υλικά κατασκευής, στεγανοποίηση
  υποβάθρου, ευστάθεια φράγµατος

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η εργασία παρουσιάζει τα κύρια τεχνικά στοιχεία του υπό κατασκευή φράγµατος Αποσελέµη, µε ιδιαίτερη έµφαση στις γεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες και διερευνήσεις, όπως αυτές εκτελέστηκαν και αξιολογήθηκαν κατά την εξέλιξη της κατασκευής του Κυρίως Ανάντη Προφράγµατος και του Φράγµατος και θα συµβάλλουν στην τελική διαµόρφωση του έργου. Αναλύονται στοιχεία σχετικά µε το υπόβαθρο θεµελίωσης του φράγµατος, όπως αυτά προέκυψαν από τις ερευνητικές εργασίες και από την κατασκευή της κουρτίνας τσιµεντενέσεων και στοιχεία σχετικά µε τα υλικά κατασκευής του αναχώµατος µετά την αξιολόγηση των ερευνών
  για την επάρκεια και καταλληλότητα των γεωϋλικών της περιοχής του έργου.

  1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
  Το φράγµα Αποσελέµη βρίσκεται στον οµώνυµο χείµαρρο στη νήσο Κρήτη στο νοµό Ηρακλείου, σε απόσταση 1,2 km περίπου ανάντη του οικισµού Ποταµιές στο δρόµο προς το οροπέδιο Λασιθίου και σε απόσταση 30 km περίπου ανατολικά της πόλεως Ηρακλείου.
  Κύριος του έργου είναι το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., Επιβλέπουσα και Προϊσταµένη Υπηρεσία είναι η
  ∆ιεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης ∆6 και ∆ιευθύνουσα υπηρεσία επί τόπου των έργων η ΕΥ∆Ε Ύδρευσης Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου από το Φράγµα Αποσελέµη.
  Η λεκάνη απορροής του φράγµατος έχει έκταση 143.0 km2 (62.4 km2 του χ.Αποσελέµη και 80.6 km2 από το Οροπέδιο Λασιθίου) και ταµιευτήρα ωφέλιµης χωρητικότητας 27.3 x 106 m3 ,βρίσκεται στον οµώνυµο χείµαρρο και θα υδροδοτήσει µε υδραγωγείο µήκους περίπου 74 km τις πόλεις του Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου, καθώς και 6 ∆ήµους και 19 κοινότητες κατά µήκος του άξονα Λινοπεράσµατα – Ηράκλειο – Χερσόνησος – Όρια Νοµών Ηρακλείου και Λασιθίου – Νεάπολη – Αγ. Νικόλαος – Ελούντα. Η µέση ετήσια απόληψη για ύδρευση είναι περίπου 17 x 106m3.
  Πρόκειται για χωµάτινο φράγµα µε κεντρικό αδιαπέρατο πυρήνα, σώµατα στήριξης από γαιώδη – βραχώδη υλικά (φυλλίτη), µεταβατικές ζώνες απο διαβαθµισµένα υλικά ασβεστολιθικού λατοµείου και εξωτερικές ζώνες προστασίας του ανάντη και κατάντη πρανούς. Το έργο αποτελείται απο το Κυρίως Ανάχωµα του Φράγµατος, µε ενσωµατωµένο το Κυρίως Ανάντη Πρόφραγµα, τον αγωγό εκτροπής στο δεξί αντέρεισµα ο οποίος συνδυάζεται µε το σύστηµα υδροληψίας-εκκένωσης (κεκλιµένος οχετός µε 4 υδροληψίες) και τον µετωπικό υπερχειλιστή επίσης στο δεξί αντέρεισµα.
  Το ανάχωµα του φράγµατος έχει συνολικό όγκο 3.35 x 106m3 ,ύψος 61.0m από την προβλεπόµενη στάθµη θεµελίωσης, πλάτος και µήκος στέψης 8.0m και 660.0m αντίστοιχα και κλίση πρανών ανάντη 1:3 και κατάντη 1:2.5.

  1.1 Μορφολογικά και Υδρολογικά χαρακτηριστικά του ταµιευτήρα Αποσελέµη

  Η λεκάνη απορροής του φράγµατος Αποσελέµη έχει έκταση 62.4 km2, µέσο υψόµετρο 595.4 m και µέση ετήσια βροχόπτωση 800.6 mm. Η λεκάνη απορροής του Οροπεδίου Λασιθίου έχει έκταση 80.56 km2.
  Από µορφολογική άποψη, η περιοχή χαρακτηρίζεται από το σχετικά µεγάλο εύρος της ευρύτερης κοίτης του Αποσελέµη και από το ήπιο έως µέτριο ανάγλυφο των αντερεισµατων της λεκάνης κατάκλυσης.

  1.2 Σεισµικότητα ευρύτερης περιοχής των έργων

  Σύµφωνα µε τον Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό (Τροποποίηση ΕΑΚ 2000, ΦΕΚ Β΄1154/12-
  8-2003), η περιοχή των έργων ανήκει στη ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας ΙΙ µε συντελεστή
  σεισµικής επιτάχυνσης α = 0.24.

  1.3 Τεχνικά στοιχεία φράγµατος και συναφών έργων

  Στην εικόνα.1 παρουσιάζεται η γενική διάταξη των έργων του φράγµατος Αποσελέµη και στον πίνακα 1 δίνονται τα τεχνικά στοιχεία του έργου.

  Εικόνα 1: Γενική διάταξη έργων φράγµατος Αποσελέµη ΚρήτηςΠίνακας 1. Τεχνικά Στοιχεία Φράγµατος Αποσελέµη και Συναφών Έργων
  Ταµιευτήρας Τεχνικά Στοιχεία
  Συνολική χωρητικότητα ταµιευτήρα 36.2x106m3 Ωφέλιµη (+216.00) 27.3x106m3
  Ανώτατη Στάθµη Πληµµύρας (Α.Σ.Π.). +221.00
  Ανώτατη Στάθµη Λίµνης (Α.Σ.Λ.). +216.00
  Κατώτατη Στάθµη Λίµνης (Κ.Σ.Λ.). +184.00
  Επιφάνεια Λίµνης 1.60 km2
  Φράγµα Όγκος 3.350.000 m3
  Ύψος (από τη θεµελίωση) 61.00 m
  Υψόµετρο θεµελίωσης +162.00
  Υψόµετρο Στέψης +223.00
  Πλάτος Στέψης 8.00 m
  Μήκος Στέψης 660.00 m
  Κλίση Πρανών ανάντη 1:3 κατάντη 1:2.5
  Κυρίως Ανάντη Πρόφραγµα (Κ.Α.Π.)
  Όγκος ~300.000 m3
  Ύψος (από τη θεµελίωση) 23.00 m
  Υψόµετρο θεµελίωσης +165.00
  Υψόµετρο Στέψης +188.00
  Πλάτος Στέψης 5.00 m
  Μήκος Στέψης 350 m
  Κλίση Πρανών 1:3
  Υπερχειλιστής
  Μέγιστο πλάτος διώρυγας 40 m
  Υψόµετρο Στέψης +216.00,
  Qεκρ. (1:50.000) 1000 m3/s
  Αγωγός Εκτροπής (Ορθογωνική διατοµή)
  πλάτος / ύψος (θολωτή στέψη) 4.50 m / 4.00 m
  Μήκος αγωγού 324.00 m
  Υψόµετρο Εισόδου +171.00 m
  Υψόµετρο Εξόδου +169.00 m
  Σύστηµα Υδροληψίας
  3 στόµια υδροληψίας Φ1000 Υ1 = +192.0 Υ2 = +200.0, Υ3= +208.00
  1 στόµιο εκκένωσης-υδροληψίας Φ1000 ΥΕ = +184.0
  Αγωγός υδροληψίας- εκκένωσης Φ1000
  Αγωγός αποχέτευσης φερτών Φ600 (+179.5)
  Τµήµα της επαρχιακής οδού από τις Ποταµιές µέχρι το Αβδού κατακλύζεται από τον ταµιευτήραΑποσελέµη. Για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας προβλέπεται, στο αριστερό αντέρεισµα, παράκαµψη µήκους 6.3 km, προς το Οροπέδιο Λασιθίου.
  Για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής και την πρόσβαση στη στέψη του φράγµατος προβλέπεται, στο δεξί αντέρεισµα, η κατασκευή αγροτικής παραλίµνιας οδού µήκους 6.8 km και πλάτους 5.0 m. Η ονοµαστική στέψη του αναχώµατος του φράγµατος είναι στο +223.00. Σύµφωνα µε το διάγραµµα υπερύψωσης (camber), κατά το πέρας κατασκευής, η στέψη του αναχώµατος, στην περιοχή των µέγιστων διατοµών προβλέπεται στο +224.50.

  1.4 Βοηθητικά αναχώµατα –

  ανάχωµα προστασίας Ιερού Ναού Αγ.Κωνσταντίνου O Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου, βρίσκεται εντός και στο νότιο άκρο της λεκάνης κατάκλυσης του φράγµατος Αποσελέµη, περί το 1 km δυτικά του οικισµού Αβδού. Ο ναός είναι κτισµένος σε υπερυψωµένη έξαρση µε υψόµετρο εδάφους +214.50 µ. Για την προστασία του ναού, προβλέπεται η κατασκευή ανοικτού περιµετρικού αναχώµατος µε αδιαπέρατο πυρήνα, συνολικού µήκους περίπου 470.0µ. και µέγιστου ύψους 14.0m (στέψη +221). Η κατασκευή του αναχώµατος ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2008. Προβλέπεται και η κατασκευή δύο βοηθητικών αναχωµάτων µε αδιαπέρατο πυρήνα, µε σκοπό να αποτρέψουν πιθανές διαρροές µέσω ασβεστολιθικών σχηµατισµών που έχουν εντοπιστεί σε δυο περιοχές, στη δυτική πλευρά του ταµιευτήρα.

  1.5 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων – Οικολογική παροχή

  Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή του Φράγµατος Αποσελέµη στηρίχθηκε στις σχετικές περιβαλλοντικές µελέτες. Για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας του ∆έλτα του Αποσελέµη, εξασφαλίζεται, µέσω του υδραγωγείου, στην κεφαλή της περιοχής του υγροβιότοπου καθόλη τη διάρκεια του χρόνου, σταθερή παροχή νερού 15 lt/sec που προέρχεται από το διυλιστήριο προ της επεξεργασίας.

  2 ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

  2.1 Γεωλογία περιοχής θεµελίωσης φράγµατος και συναφών έργων
  Η ευρύτερη περιοχή της κοίτης του Αποσελέµη καλύπτεται απο τις σύγχρονες και τις παλαιότερες αποθέσεις του χειµάρρου ενώ τα αντερείσµατα καλύπτονται από εκτεταµένο µανδύα εδαφικών υλικών. Η υποκείµενη σχιστο – φυλλιτικοί σχηµατισµοί ανήκουν στο κάλυµµα της φυλλιτικής – χαλαζιτικής σειράς.
  Στη θέση θεµελίωσης του φράγµατος, επιφανειακά, στην ευρύτερη κοίτη συναντώνται οι σύγχρονες και οι παλαιότερες αποθέσεις του χειµάρρου και στα αντερείσµατα εδαφικός µανδύας. Στη συνέχεια συναντώνται καστανοί, έντονα έως µέτρια αποσαθρωµένοι και κατακερµατισµένοι
  σχιστο – φυλλιτικοί σχηµατισµοί, µε το βάθος ελαφρά αποσαθρωµένοι και κερµατισµένοι και στη συνέχεια γκρίζα υγιής και κερµατισµένη φυλλιτική βραχόµαζα.
  Η τάφρος πυρήνα του φράγµατος προβλέπεται να θεµελιωθεί σε υγιή φυλλίτη, σε βάθος 6.0 έως 8.0 m στην κοίτη του ποταµού και σε βάθος 8.0 έως 10.0 m στα αντερείσµατα. Η θεµελίωση των σωµάτων στήριξης προβλέπεται σε βάθη της τάξεως των 3.0 έως 5.0 m στα αντερείσµατα και περίπου 3.0 m στην περιοχή της κοίτης του χειµάρρου Αποσελέµη.

  2.2 Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
  Η περιοχή των αντερεισµάτων της λεκάνης κατάκλυσης δοµείται από τις σύγχρονες και
  παλαιότερες αποθέσεις της ευρύτερης κοίτης του χ. Αποσελέµη, τα πλευρικά κορήµατα και αποσαθρώµατα των σχηµατισµών του υποβάθρου, τις χειµαρρο-λιµναίες αποθέσεις της λεκάνης Αβδού και τους σχιστο-φυλλιτικούς και ασβεστολιθικούς σχηµατισµούς. Στα πρανή της λεκάνης κατάκλυσης εντοπίζονται περιορισµένης έκτασης φαινόµενα αστάθειας. Οι σχιστοφυλλιτικοί σχηµατισµοί χαρακτηρίζονται από µικρή διαπερατότητα, ενώ στις περιοχές των δυο µεγάλων ρεµάτων του αριστερού αντερείσµατος εµφανίζονται έντονα καρστικοποιηµένοι και διαπερατοί ασβεστόλιθοι και προβλέπεται, όπως προαναφέρθηκε, η κατασκευή αναχωµάτων.


  ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 •  

 

 

Efficient stats
site meter statistics

Efficient stats
site meter statistics